mapia_survey
Gestió de dades topogràfiques

 

Key features

Eines de gestió i organització de fluxos de treball: eines personalitzades, explorador d'eines, backups, consultes espacials, consultes per atributs, gestió de configuracions, etc.

Eines DTM

Eines DTM

Creació de DTM mitjançant triangulacions de Delaunay i conjunt d'eines per importar, exportar (LandXML, ASCII grid), projectar elements, corbes de nivell, mapa de pendents etc.

Model de dades

Model de dades

Eines per gestionar i treballar amb models de dades predefinits. Accepta models de dades oficials o personalitzats.

Cua d’elements

Cua d’elements

Eina per a la revisió de dades geoespacials, gestió d'incidències, creació d'informes, etc.

Importació de dades

Importació de dades

Eines per importar els principals formats GIS (SHP, GeoJSON, CSV, KML, etc.)

Automatització

Automatització

Automatització de processos mitjançant Python i execució de processos per lots en múltiples fitxers.

Perfils transversals i longitudinals

Perfils transversals i longitudinals

Eines per a la creació de perfils transversals i longitudinals a partir d'un DTM.

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres per obtenir tota la informació disponible respecte els productes, funcionalitats, extensions, configuracions, preu, llicències, implantacions, integracions...

 

ALTRES PRODUCTES +

mapia_connect
Producció geoespacial

Dissenyat per optimitzar els processos de generació, manteniment i publicació de dades geoespacials, tant corporatives com oficials, 2D i 3D (cadastre, cartografia, urbanisme, xarxes de serveis, etc.). El sistema de treball resultant és simple, estandarditzat i compartit per tota l’organització (usuaris, rols, perfils, eines, fitxers de recursos, flux de treball, etc.).

MÉS INFO

mapia_streets
Treballa amb núvols de punts i panorames 360 on vulguis i quan vulguis

MapiaStreets® és l'eina que permet a qualsevol usuari treballar de manera àgil i senzilla amb núvols de punts i panorames 360 procedents d'aixecaments Mobile Mapping, LIDAR aeri o Laserscanner terrestre.

MÉS INFO

mapia_stereoset
Visió estereoscòpica

Mòdul de restitució sobre la plataforma Bentley Microstation CONNECT amb totes les funcionalitats disponibles del Mapia CONNECT.

MÉS INFO