mapia_connect
Producció geoespacial

 

_0006_Captura de Pantalla 2023-08-30 a las 14.13.21

Modular i escalable

Més de 300 eines organitzades per mòduls per poder treballar en totes les fases cartogràfiques segons les teves necessitats: eines de captura, restitució, de dibuix, edició, depuració, revisió de camp, publicació, catalogació, importació i exportació de dades a múltiples formats, topologia, gestió d'entitats, controls de qualitat, DTM, informes,...

_0005_Captura de Pantalla 2023-08-30 a las 14.13.25

Disseny i usabilitat

La interfície principal, la seva lògica de funcionament i la documentació associada permeten una ràpida formació i adaptació de nous usuaris. És personalitzable per poder adaptar-se als diferents usos i requisits.

_0004_Captura de Pantalla 2023-08-30 a las 14.13.29

Desenvolupament i fluxos de treball

La plataforma disposa de diferents opcions destinades a desenvolupadors i dissenyadors per integrar amb facilitat Mapia Map Factory a qualsevol lògica de negoci. Mitjançant l'API MapiaNET podràs crear eines addicionals i automatitzar fluxos de treball mitjançant la integració amb Python 2.7.

_0003_Captura de Pantalla 2023-08-30 a las 14.13.34

Mercats

Dirigit tant a mercats públics com a privats, s'adapta al model de negoci i especificacions dels nostres clients proporcionant els resultats, la informació i la usabilitat requerida: Administracions Públiques, Operadors d'Infraestructures i Serveis, Agricultura i Indústria, Enginyeries i Constructores.

Key features

Automatització

Automatització

Automatització de processos mitjançant Python i execució de processos per lots en múltiples fitxers.

Connexió de guies de carrers

Connexió de guies de carrers

Connexions a guies de carrers públiques (Google, OpenStreetMap Nominatim, etc.) o privades. Accepta geolocalitzacions inverses.

Connexió de mapes de tercers

Connexió de mapes de tercers

Visualització i consulta de mapes externs (OpenStreetMap, ESRI, Google Maps, ICGC, Cadastre, etc.) des de la teva aplicació desktop: MicroStation, ArcGIS Pro, Autodesk i QGIS .

Connexió StreetView

Connexió StreetView

Visualització i consulta de l'StreetView des de la teva aplicació desktop: MicroStation, ArcGIS Pro i QGIS.

Consulta de catàlegs (desktop)

Consulta de catàlegs (desktop)

Explotació de la informació catalogada mitjançant plugins en aplicacions desktop: MicroStation, ArcGIS Pro, Autodesk i QGIS.

Control de cota

Control de cota

Eines d'edició amb control de cota exhaustiu per a l'edició de dades geoespacials 3D.

Creació de catàlegs

Creació de catàlegs

Creació de catàlegs per classificar i organitzar la informació disponible en les administracions o organitzacions.

Cua d’elements

Cua d’elements

Eina per a la revisió de dades geoespacials, gestió d'incidències, creació d'informes, etc.

Eines de dibuix avançat

Eines de dibuix avançat

Eines avançades de dibuix per a la captura, edició i manteniment de dades geoespacials: producció cartogràfica, restitucions fotogramètriques, urbanisme, cadastre, etc.

Eines DTM

Eines DTM

Creació de DTM mitjançant triangulacions de Delaunay i conjunt d'eines per importar, exportar (LandXML, ASCII grid), projectar elements, corbes de nivell, mapa de pendents etc.

Exportació de dades

Exportació de dades

Eines per exportar les dades als principals formats GIS (SHP, GeoJSON, CSV, KML, etc.)

Eines de gestió i organització de fluxos de treball: eines personalitzades, explorador d'eines, backups, consultes espacials, consultes per atributs, gestió de configuracions, etc.

Geoprocessos GIS

Geoprocessos GIS

Geoprocessos per a la depuració de dades geoespacials a escala geomètrica, estructural i topològica.

Gestió cadastral

Gestió cadastral

Eines de gestió cadastral: exportació i importació de GML, descàrrega de dades, accés directe a la seu electrònica del cadastre, càrrega de WMS i historials WMS, edició de FXCC, etc.

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres per obtenir tota la informació disponible respecte els productes, funcionalitats, extensions, configuracions, preu, llicències, implantacions, integracions...

 

ALTRES PRODUCTES +

mapia_cadastre
Descàrrega de dades, FXCC, seu electrònica

Mòdul de MapiaMapFactory per al tractament de dades cadastrals de la DGC: descàrrega de dades per referència, àrea geogràfica, municipi, consulta de dades, creació i edició de fitxers FXCC, càrrega de WMS, revisió d'historial, etc.

MÉS INFO

mapia_streets
Treballa amb núvols de punts i panorames 360 on vulguis i quan vulguis

MapiaStreets® és l'eina que permet a qualsevol usuari treballar de manera àgil i senzilla amb núvols de punts i panorames 360 procedents d'aixecaments Mobile Mapping, LIDAR aeri o Laserscanner terrestre.

MÉS INFO

mapia_geoportal
Publicació web

Mapia Online és una plataforma tecnològica basada en web mapping i GIS cloud, multidispositiu i multiusuari. Permet distribuir i gestionar dades geoespacials en tots els àmbits sense necessitat de disposar d’una infraestructura específica, facilitant la presa de decisions, l’anàlisi i l’explotació.

MÉS INFO