mapia_stereoset
Visió estereoscòpica

 

Mòdul de restitució sobre la plataforma Bentley Microstation CONNECT amb totes les funcionalitats disponibles del Mapia CONNECT

 

Visió estereoscòpica 3D

Visió estereoscòpica generada a partir del sistema PluraView d‘Schnneider Digital, sense necessitat de Quad-Buffer, ni imatge-flicking, ni emissors.

Es sistema s’ha dissenyat per treballar a dins l’entorn de Microstation, de manera que el pipeline de renderitzat tant per imatges com per vectors (basat en DirectX) està molt optimitzat. Es pot utilitzar qualsevol format d’imatge suportat per Microstation i la càrrega dels paràmetres d’orientació de les imatges directa, des de qualsevol dels formats més comuns del mercat.

La sobre-imposició dels vectors es fa igual que es pinta qualsevol vista de Microstation, per tant resulta molt ràpid. Funciona amb qualsevol eina de dibuix de Microstation i Mapia (gestió d’entitats, eines de captura, depuració, ...). L’entrada de comandes es fa des d’una pantalla tàctil amb menús customitzables.

Captura de Pantalla 2023-07-17 a las 12.43.46

Key features

Eines de dibuix avançat

Eines de dibuix avançat

Eines avançades de dibuix per a la captura, edició i manteniment de dades geoespacials: producció cartogràfica, restitucions fotogramètriques, urbanisme, cadastre, etc.

Utilitats GIS/CAD

Utilitats GIS/CAD

Eines específiques per al tractament de dades geoespacials: tall de fulls, orientació de textos, selecció d'elements, graella cartogràfica, sortides d'impressió, etc.

Eines DTM

Eines DTM

Creació de DTM mitjançant triangulacions de Delaunay i conjunt d'eines per importar, exportar (LandXML, ASCII grid), projectar elements, corbes de nivell, mapa de pendents etc.

Gestió cadastral

Gestió cadastral

Eines de gestió cadastral: exportació i importació de GML, descàrrega de dades, accés directe a la seu electrònica del cadastre, càrrega de WMS i historials WMS, edició de FXCC, etc.

Connexió StreetView

Connexió StreetView

Visualització i consulta de l'StreetView des de la teva aplicació desktop: MicroStation, ArcGIS Pro i QGIS.

Geoprocessos GIS

Geoprocessos GIS

Geoprocessos per a la depuració de dades geoespacials a escala geomètrica, estructural i topològica.

Perfils transversals i longitudinals

Perfils transversals i longitudinals

Eines per a la creació de perfils transversals i longitudinals a partir d'un DTM.

Gestió d’atributs

Gestió d’atributs

Eines per a la gestió i control d'atributs dels elements i geoprocessos específics per al seu tractament.

Visió estereoscòpica

Visió estereoscòpica

Visió estereoscòpica per la captura i edició de dades geoespacials.

Control de cota

Control de cota

Eines d'edició amb control de cota exhaustiu per a l'edició de dades geoespacials 3D.

Automatització

Automatització

Automatització de processos mitjançant Python i execució de processos per lots en múltiples fitxers.

Cua d’elements

Cua d’elements

Eina per a la revisió de dades geoespacials, gestió d'incidències, creació d'informes, etc.

Importació de dades de camp

Importació de dades de camp

Importació i dibuix automàtic (autocroquis) de dades capturades a camp mitjançant estacions topogràfiques, GPS, amidaments, etc.

Exportació de dades

Exportació de dades

Eines per exportar les dades als principals formats GIS (SHP, GeoJSON, CSV, KML, etc.)

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres per obtenir tota la informació disponible respecte els productes, funcionalitats, extensions, configuracions, preu, llicències, implantacions, integracions...

 

ALTRES PRODUCTES +

mapia_cadastre
Descàrrega de dades, FXCC, seu electrònica

Mòdul de MapiaMapFactory per al tractament de dades cadastrals de la DGC: descàrrega de dades per referència, àrea geogràfica, municipi, consulta de dades, creació i edició de fitxers FXCC, càrrega de WMS, revisió d'historial, etc.

MÉS INFO

mapia_streets
Treballa amb núvols de punts i panorames 360 on vulguis i quan vulguis

MapiaStreets® és l'eina que permet a qualsevol usuari treballar de manera àgil i senzilla amb núvols de punts i panorames 360 procedents d'aixecaments Mobile Mapping, LIDAR aeri o Laserscanner terrestre.

MÉS INFO

mapia_geoportal
Publicació web

Mapia Online és una plataforma tecnològica basada en web mapping i GIS cloud, multidispositiu i multiusuari. Permet distribuir i gestionar dades geoespacials en tots els àmbits sense necessitat de disposar d’una infraestructura específica, facilitant la presa de decisions, l’anàlisi i l’explotació.

MÉS INFO

Finançat per:

logo-gob-plan-recuperacion_d