mapia_urbanisme
Producció urbanística

 

Mapia® URBANISM és un producte de software format per un conjunt d'eines, processos i metodologies SIG desenvolupades conjuntament per Infraplan i OUA-Gamma que optimitzen i milloren la producció, el manteniment i la consulta de dades urbanístiques i patrimonials de forma integrada en un únic entorn.

La plataforma Mapia inclou eines per carregar i administrar de les dades així com eines per visualitzar o publicar mapes, ja sigui mitjançant un visor integrat, via APi o utilitzant connexions directes a les dades des d'aplicacions SIG d'escriptori (per exemple QGIS). La solució consta dels components següents:

  • Mòdul administrador: aplicació web per mantenir, editar, consultar i explotar totes les dades gestionades per l'aplicació
  • Mòdul de validació i càrrega: eines i processos per validar i carregar les dades gràfiques a la BBDD GIS.
  • Módul visor: visor de web mapping per consultar totes les dades disponibles
  • APIs: APIs RISTA per poder connectar serveis de tercers a l'aplicació

La plataforma Mapia® URBANISM disposa de les funcionalitats principals següents:

  • Producció i manteniment de dades SIG d'instruments de planejament i gestió urbanística
  • Producció i manteniment de dades SIG vinculades a bens de sòl i edificació.
  • Visualització i mapificació de les dades del SIG.
  • Model de dades personalitzable i adaptable a les necessitats i especificacions del client.
  • Connexió directe amb QGIS per explotar les dades i muntar plànols.

Key features

Exportació de dades

Exportació de dades

Eines per exportar les dades als principals formats GIS (SHP, GeoJSON, CSV, KML, etc.)

Connexió StreetView

Connexió StreetView

Visualització i consulta de l'StreetView des de la teva aplicació desktop: MicroStation, ArcGIS Pro i QGIS.

Cua d’elements

Cua d’elements

Eina per a la revisió de dades geoespacials, gestió d'incidències, creació d'informes, etc.

Automatització

Automatització

Automatització de processos mitjançant Python i execució de processos per lots en múltiples fitxers.

Gestió d’atributs

Gestió d’atributs

Eines per a la gestió i control d'atributs dels elements i geoprocessos específics per al seu tractament.

Importació de dades

Importació de dades

Eines per importar els principals formats GIS (SHP, GeoJSON, CSV, KML, etc.)

Connexió de guies de carrers

Connexió de guies de carrers

Connexions a guies de carrers públiques (Google, OpenStreetMap Nominatim, etc.) o privades. Accepta geolocalitzacions inverses.

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres per obtenir tota la informació disponible respecte els productes, funcionalitats, extensions, configuracions, preu, llicències, implantacions, integracions...

 

ALTRES PRODUCTES +

mapia_connect
Producció geoespacial

Dissenyat per optimitzar els processos de generació, manteniment i publicació de dades geoespacials, tant corporatives com oficials, 2D i 3D (cadastre, cartografia, urbanisme, xarxes de serveis, etc.). El sistema de treball resultant és simple, estandarditzat i compartit per tota l’organització (usuaris, rols, perfils, eines, fitxers de recursos, flux de treball, etc.).

MÉS INFO

mapia_streets
Treballa amb núvols de punts i panorames 360 on vulguis i quan vulguis

MapiaStreets® és l'eina que permet a qualsevol usuari treballar de manera àgil i senzilla amb núvols de punts i panorames 360 procedents d'aixecaments Mobile Mapping, LIDAR aeri o Laserscanner terrestre.

MÉS INFO

mapia_stereoset
Visió estereoscòpica

Mòdul de restitució sobre la plataforma Bentley Microstation CONNECT amb totes les funcionalitats disponibles del Mapia CONNECT.

MÉS INFO