Descobreix les eines de gestió cadastral de Mapia

Mapia Cadastre Descàrrega de parcel.les Eina per descarregar totes les entitats cadastrals d’una parcel·la. Utilitza una referència cadastral d’entrada per definir els elements de descàrrega. L’eina descarregarà els límits de la parcel·la, els edificis, les parts dels edificis i altres…