Mapia Online

Mapia Online


Mapia Online és una plataforma tecnològica basada en web mapping i GIS cloud, multidispositiu i multiusuari. Permet distribuir i gestionar dades geospacials en tots els àmbits sense necessitat de disposar d’una infraestructura específica, facilitant la presa de decisions, l’anàlisi i l’explotació.Disposa d’eines web específiques per la creació de GeoPortals, gestió d’incidències, seguiment d’infraestructures, control d’històrics, inventariat, digitalització i dibuix, cerca, distribució i descàrrega de recursos, accés a serveis i dades públiques, servidor d’imatges ...

Disseny i usabilitat


Mapia Online disposa d’una interfície d’usuari atractiva, senzilla i intuitiva. És totalment compatible amb tots els dispositius d’escriptori, mòbils i tàctils amb una interfície d’usuari fàcil i clara.

Seguretat i protecció


Totes les dades allotjades al núvol compleixen amb les polítiques de seguretat necessàries. La suite disposa d’una gestió d’usuaris integrada i permet compartir les dades de forma privada o pública.

Desenvolupament
i personalització


Totes les aplicacions de Mapia Online poden personalitzar-se segons les necessitats utilitzant la seva API Javascript MapiaWebJS. Igualment, si cal, Mapia-technologies posa a disposició dels seus clients desenvolupaments a mida per integrar Mapia en qualsevol ecosistema.

Mercats


Dirigit tan a mercats públics com privats, s’adapta al model de negoci i especificacions dels nostres clients proporcionant els resultats, la informació i la usabilitat requerida: Administracions Públiques, Operadores d’Infraestructures i Serveis, Agricultura i Indústria, Enginyeries i Constructores.


Moduls

Tots els productes de Mapia son modulars, escalables, personalitzables i compatibles entre ells, consulta amb nosaltres la solució o solucions que millor s'adapten al teu cas. Alguns dels mòduls disponibles...Mapia® Viewer

Web viewer responsive desing

Visor web on publicar, gestionar i visualitzar la geoinformació necessària. 100% configurable, suporta els principals formats geospacials i disposa de molts plug-ins predefinits a esollir per l'ususari: gestor de capes, mesurar distàncies i àrees, carrerer, ... Permet carregar pràcticament qualsevol informació pública (Google Maps, StreeView, Bing, OSM, ...)

Mapia® Historic

Comparador d'històrics

Eina web per comparar capes geospacials, ja siguin dades raster o vectorials. Disposa de múltitud de capes existents predefinides (Google, OSM, Cadastre, ICC, ...). Podem ampliar les seves capacitats vinculan-hi qualsevol dels plug-ins del Mapia ® Viewer

Mapia® Draw

Creació i edició

Multitud d'eines desktop i web per facilitar tan la creació i captura d'elements geomètrics com la seva posterior edició. Ideal pel manteniment de cartografia, edició cad, projectes constructius, ... Permet treballar connectat a qualsevol models de dades: plecs oficials, OGC, propis, ...

Mapia® Box

Cercador geospacial

Gestor i cercador de dades i recursos geospacials. Mapia® Box permet centralitzar, catalogar i distribuïr la geoinformació així com consultar-la des d'entorns web o d'escriptori. Permet vincular-hi recursos propis o qualsevol dels recursos públic disponibles (ICGC, Cadastre, ...)

Mapia® 3D

Visor web 3D

Visor web 3D creat especificament per poder operar amb núvols de punts densos. Està optimitzat per ser utilitzat des de navegadors web estàndards sense requeriment de cap plug-in addicional. Disposa de vàris plug-ins predefinits a esollir per l'ususari: amidaments, vistes guardades, control de vista sobre mapa,...

Mapia® CleanUp

Topology

Conjunt d'eines creades per la depuració topològica i control de qualitat de qualsevol conjunt de dades geospacial. Permet treballar connectat a qualsevol models de dades i entre les eines principals destaquem: connectivitat automàtica (2D/3D), segmentació, poligonació, stroke, generalització d'elements, duplicats, fragments residuals, gaps, loops, nusos, ...

Mapia® DB

Spatial Database Manager

Módul amb funcionalitats necessàries per treballar amb bases de dades espacials: ORACLE, POSTGIS,... Permet connectar bases de dades a la teva aplicació d'escriptori per editar geometries o publicar dades directament al visor web. El mòdul disposa d'una API per personalitzar totes les operacions i adaptar cada cas.

Mapia® DTM

Terrain operations

Aplicació per crear i gestionar models digitals del terreny (DTMs): triangula línies de trencament i punts de replè, defineix zones d'exclusió i explorta les dades als formats més habituals: LandXML, XYZ, Bentley Terrain, ... El mòdul permet dibuixar elements a cota directament sobre el terreny o projectar models de dades.

Mapia® Drone

Fly manager

Mòdul web creat específicament per la gestió i distribució de fotogrames de vol provinents de vols amb Drone o vols fotogramètrics convencionals. L'aplicació permet veure, obtenir informació, cercar o descarregar qualsevol fotograma de vol. Permet gestionar múltiples vols.

Mapia® Tematics

Create your maps

Aplicació o mòdul per generar mapes web temàtics que podran ser visualitzats des de Mapia® Viewer. Permet definir la simbologia de representació, crear representacions per categories, graduals, basades en regles, mapes de calor, gràfics, ... També permet visualitzar dades provinents de xarxes socials com Twitter, Instagram, ...

Mapia® FieldJobs

Revisió i inventaris de camp

Conjunt d'eines necessàries per realitzar treballs de camp: annotacions, amidaments, dibuix de geometries in situ, fotografies, incorporació d'atributs mitjançant formularis específics... Permet realitzar les tasques necessàries i bolcar les dades directament al servidor origen així com actualitzar les bases de dades corresponents.

Mapia® DataTransfer

Import/Export data

Conversor de dades vectorials a múltiples formats i sistemes de referència. Converteix dades de ED50 a ETRS89 o WGS84 automàticament. Exportar les teves dades cad a formats estàndards com: GeoJSON, Shapefile, KML, ORACLE, CSV, TopoJSON, WKT, TXT, ...    Mapia crea, gestiona i visualitza l'atribut espacial de les teves dades facilitant la seva anàlisis, explotació i publicació.    


Ens pots trobar de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00

Mapia Technologies
Via Augusta, 13-15 oficina 316
08006 Barcelona
Tlf: (+34) 93 487 01 82
Fx: (+34) 93 215 29 36

Si les teves necessitats són a centre Europa:

Contacta amb nosaltres

    


Formulari de contacte  

(Envia'ns informació des de la nostra pàgina principal d'Infraplan)